Friesland

Provincie Friesland leží na SZ Nizozemska při mořském pobřeží Waddenzee a jezeře Ijsselmeer.

Původně souvislé území bylo obývané národem Frisů, kteří se od okolních národů lišili jazykem i kulturou. Poslední archeologické výzkumy dokazují, že Frisové sem přišli v období 6. a 5. století před naším letopočtem z východu, z oblasti dolního Saska. Od začátku sváděli tvrdý boj o přežití s vodním živlem a nepřáteli.

Z toulek uličkami přímořského Harlingenu

Z toulek uličkami přímořského Harlingenu

Frisové uhájili svoji nezávislost až od roku 1524, kdy bylo i jejich území připojeno k habsburskému Nizozemí pod vládou Karla V. Od té doby šly dějiny Friska součastně s dějinami Nizozemska.

Typická momentka z holandského Frieslandu

Typická momentka z holandského Frieslandu

Od nejstarších časů jsou Frisové hodnoceni cizinci jako pracovitý, houževnatý národ, který je schopen přežít v nepříznivých podmínkách. Od počátku byl zdrojem obživy chov dobytka a rybolov. Frisové byli dobrými námořníky a podíleli se na výpravách a objevech do neprozkoumaných oblasti.

Frisové byli vždy svobodní, nevyvinul se u nich ani feudální systém.

Zátiší v městečku Sloten

Zátiší v městečku Sloten

Navzdory svobodnějšímu postavení zůstalo Frisko v kulturní a duchovní sféře pod silným vlivem Holanďanů a jejich jazyka. Jazyk je respektován jako druhý v Nizozemsku. Všechna označení obci jsou dvojjazyčná, vychází regionální tisk a dostatek literatury.

Oblast Friesland lze označit za místo s největší koncentrací hausbótů a lodí na světě.

Most Waterpoort ve Sneeku

Most Waterpoort ve Sneeku

Více o Nizozemí se můžete dočíst zde: http://o4c.wz.cz/nizozemsko.htm