Okruh Heeg - Sneek - Heeg

Malý okruh (1 - 2 dny)


Zobrazit místo Malý okruh (1 - 2 dny) na větší mapě

Ideální trasa pro první den. Během tohoto výletu si procvičíte ovladání lodi, vyzkoušíte průjezd zvedacími mosty a vyvazování v městských přístavištích. To vše můžete spojit s návštěvou města Sneek a prohlídkou jeho centra, popř. s návštěvou muzea či galerie, nakupováním nebo obědem v některé z mnoha místních restaurací. Délka na 1 - 2 dny.

Jachthaven Eendracht Heeg - start
Odjezd z přístavu Yachthaven Endracht Heeg Výchozí místo - domovský přístav půjčovny hausbótů společnosti Hamboot, s. r. o.
Křižovatka na Heeger Meer
Boje vyznačující křižovatku na Heeger Meeru a v pozadí rušný provoz Křižovatka je zejména v létě a za příznivého počasí velmi rušným místem. Doporučujeme opatrnost a jasně čitelné manévry. Na druhou stranu, pohled na na desítky plachetnic brázdících jezero v různých stupních náklonu je nezapomenutelným zážitkem!
Johan Frisokanaal (Jeltesleat)
Vyznačení vjezdu do Johan Frisokanaalu Vjezd do kanálu Johan Frisokanaal, někdy též zvaného Jeltesleat, je vyznačen plavebními znaky.
Přírodní kotviště
Naše lodě v typickém přírodním vývazišti V těchto místech se nacházejí 2 přírodní kotviště pro pohodlné vyvázání lodi a příjemné strávení noci pro ty, jež dávají přednost přírodě před ruchem civilizace. Na druhou stranu, v sezóně bývají hodně obsazená a po 18. hodině se hledají volná místa obtížněji.
Akvadukt Jeltesleat
Čilý provoz na Johan Frisokanaalu Kde jinde než v Holandsku zažijete křížení vodní cesty se silnicí, přičemž na mostě jste vy s lodí?
Prinses Margariet kanaal
Nákladní loď na Prinses Margariet kanaal Kanál princezny Margarity je nejrušnější vodní cestou v oblasti s čilým provozem velkých nákladních lodí. Dávejte pozor, držte se pokud možno vpravo a striktně dodržujte značení vodní cesty!
Odbočka na kanál It Nau
Odbočka na kanál It Nau Po krátkém svezení na opravdové velké vodní cestě se vydáme směrem na jezero Swarte Brekken a po kanále Waldfeart se pomalu blížíme do Sneeku.
Rezidenční obydlí
Rezidenční obydlí Pokud máte zájem, můžete nakouknout do rezidenční čtvrti, v níž má každý obyvatel přístup z domu k lodi přímo v papučích.
Sneek
Sneek - Vodni brána V tomto z 11 fríských měst se nachází několik veřejných přístavišt, jež jsou ideálním výchozím místem pro objevování města a návštěvu jeho zajímavostí. Nenechte si ujít Národní muzeum modelové železnice http://www.modelspoormuseum.nl nebo muzeum fríské lodní dopravy http://www.friesscheepvaartmuseum.nl. Více informací o městě, seznam přístavů a přehled poplatků za kotvení a další užitečné informace naleznete na jeho webových stránkách určených přímo pro turisty: http://www.vvvsneek.nl/
Aquadukt De Gau
Aquadukt Opět křížení vodní cesty se silnicí, kde po mostě jedete vy s lodí.
IJIst
IJIst Další z 11 historických fríských měst. V současnosti láká toto malebné malé město s necelými 4000 obyvateli na svoji poklidnou atmosféru. Cestou určitě nepřehlédnete místní větrný mlýn Houtzaagmolen De Rat a projedete jedním zvedacím mostem.
Zvedací most Osingahuizen
Most v Osingahuizen V tomto místě musíte proplout přes zvedací most, na břehu si můžete všimnout firmy zabývající se rekonstrukcemi a přestavbami lodí.
Uzavření okruhu
V tomto místě se náš okruh uzavírá napojením na Johan Frisokanaal, po němž jsme vyráželi do Sneeku.