Okruh Heeg - Workum - Bolsward - Witmarsum - Harlingen - Franeker - Leeuwarden - Alde Feanen - Grou - Sneeker Meer - Heeg

Velký okruh (4 - 6 dní)


Zobrazit místo Velký okruh (4 - 6 dní) na větší mapě

Tento vícedenní okruh kombinuje plavbu po jezerech, malých kanálech, kde vám bude pod pevnými mosty při podjíždění zbývat opravdu jen pár centimetrů, s plavbou po významných vodních cestách. Při tom budete propolouvat typickou venkovskou krajinou, přírodními rezervacemi, navštívíte některá z 11 historických fríských měst a navíc se téměř dotknete Severního moře.

Jachthaven Eendracht - start/cíl okruhu
Jachthaven Eendracht - start/cíl okruhu Výchozí místo - domovský přístav půjčovny hausbótů společnosti Hamboot, s. r. o. - a zároveň cíl tohoto okruhu.
Křižovatka na Hegemer Mar
Křižovatka na Hegemer Mar Křižovatka je zejména v létě a za příznivého počasí velmi rušným místem. Doporučujeme opatrnost a jasně čitelné manévry. Na druhou stranu, pohled na na desítky plachetnic brázdících jezero v různých stupních náklonu je nezapomenutelným zážitkem!
Hegemer Mar
Hegemer Mar Hegemer Mar je původem ledovcové jezero. Dnes je vyhledávaným místem jachtařů, milovníků lodí a plavby vůbec. Plavbu po jezeře usnadňují bóje v hlavním plavebním koridoru. Doporučujeme se jich držet. Každá bóje má svoje číslo, jež se dá dohledat v lodní mapě. Díky tomu budete vždy vědět, kde přesně se nacházíte.
Přívoz na kanálu Yntemasleat
Přívoz na kanálu Yntemasleat Přívoz na kanálu Yntemasleat
Počet dní uplynulých od poslední aktualizace: 3
V tomto místě se budete křížit s místním přívozem. Nezapominejte na to, že má před vámi vždycky přednost!
Jezero Sanmar
Jezero Sanmar Na jezeře i v jeho blízkém okolí najdete spoustu romantických zákoutí s množstvím přírodních vývazišť pro přečkání noci i chytání ryb.
Spoorbrug - otáčecí železniční most
Spoorbrug - otáčecí železniční most Tento most se nezvedá, ale otáčí. Občas se může stát, že budete chvíli čekat z toho důvodu, že někde blízko už je na trati vlak. V tom případě se i po zmáčknutí tlačítka pro otočení mostu nic neděje. Nepropadejte panice, stačí chvíli počkat.
Město Workum
Město Workum Město Wokrum určitě stojí za zhlédnutí. Žije zde kolem 4 tisíc obyvatel a patří mezi 11 historických fríských měst. Založeno bylo v roce 1374.
Nijhulzumerbrug - zvedací most
Nijhulzumerbrug - zvedací most Zvedací silniční most s typickým placením do dřeváku zavešeném na provázku na prutu. Mějte po ruce drobné mince v hodnotách 1,- a 0,50 EUR, mostaři nevrací!
Kanál Warkumer Trekfeart I.
Kanál Warkumer Trekfeart I. Plavba po tomto kanále je lemována roztroušenými zemědělskými usedlostmi i vesničkami s malebnými domečky.
Kanál Warkumer Trekfeart II.
Kanál Warkumer Trekfeart II. Kolem kanálu se pase docela hodně dobytka i koní.
Kruiswaterbrug před vjezdem do města Bolsward
Kruiswaterbrug před vjezdem do města Bolsward Pod tímto mostem s našimi loďmi pohodlně podplujete i bez zvednutí a za ním už je veřejné přístaviště na nábřeží pro návštěvníky města připlouvající na lodích.
Veřejné přístaviště - Bolsward
Veřejné přístaviště - Bolsward Po pravé straně za mostem lze za mírný poplatek doplnit pitnou vodu, je tam i WC a sprchy.
Město Bolsward
Město Bolsward Další z 11 historických fríských měst, dnes živé město s 10 tisíci obyvateli. Množství obchůdků, kaváren a restaurací, pěší zóna s trhem v historickém centru.
Odbočka doleva mezi dvěma zvedacími mosty
Odbočka doleva mezi dvěma zvedacími mosty Mezi dvěma zvedacími mosty se dejte vlevo a užijte si to pravé Holandsko - klikatící se kanály ve městech, zvedací mosty s přátelskou obsluhou a krásné okolní prostředí.
Kanál Wytmarsumer Feart
Kanál Wytmarsumer Feart Na mnoha místech úzký kanál s břehy porostlými rákosem se idylicky klikatí krajinou.
Městečko Witmarsum
Městečko Witmarsum V tomto městečku je plavba opravdu velké dobrodružství, protože křivolaký kanál se zde často láme do pravého úhlu a je překlenut mnoha úzkými a nízkými mosty. Plujte opatrně, pomalu a dbejte vysoké opatrnosti. Odměnou vám bude netradiční zážitek!
Kanál Harnzer Feart
Kanál Harnzer Feart Klid, vítr ve vlasech, úzké a nízké mosty, pohoda na lodi.
Romantická plavba po kanále
Romantická plavba po kanále Větrné elektrárny a mlýny, pasoucí se dobytek - pravá holandská pohoda a romantika na lodi!
Bydlení u vody pro milovníky lodí
Bydlení u vody pro milovníky lodí V umění jak spojit příjemné rezidenční bydlení s plavbou a parkováním pro lodě jsou prostě Holanďani mistři!
Přístavní město Harlingen
Přístavní město Harlingen Živé město s dlouhou historií na břehu moře s lodní trajektovou linkou na ostrovy Terscheling. Za návštěvu stojí prohlídka přístavních rybářských bazénů s množstvím krásných lodí, historické centrum s dlouhou pěší zónou plnou obchodů a restaurací. Historické kostely a budovy se mísí s romantickými zákoutími úzkých uliček. Písečná pláž s restaurací hned vedle přístavu.
Van Harinxmakanaal I.
Van Harinxmakanaal I. Tento 37,5 km dlouhý kanál sloužící i pro nákladní dopravu spojuje města Leeuwarden a Harlingen. Nenajdete tu skoro žádná vhodná místa pro vyvázání na noc.
Město Franeker
Město Franeker Další z 11 historických fríských měst. Město bylo založeno již někdy kolem roku 800 Franky (odtud i jeho název). Ve městě stojí za shlédnutí druhá nejstarší holandská unevrzita založená v roce 1585, volně přístupná historická budova radnice či Eisingovo planetárium.
Van Harinxmakanaal II.
Van Harinxmakanaal II. Plavbu po kanále zpestřují romantické výhledy do krajiny.
Odbočka do města Leeuwarden
Odbočka do města Leeuwarden Pokud toužíte po návštěvě města, odbočte zde vlevo.
Otáčecí železniční most H.R.M.K.
Otáčecí železniční most H.R.M.K. V těchto místech křížíme železniční trať a tak nám plavbu zpestří otáčecí železniční most. Naše lodě ho však bez problémů podplují.
Město Leeuwarden
Město Leeuwarden Největší města Fríska s téměř 100 tisíci obyvatel. Také toto město patří mezi 11 historických fríských měst, založeno bylo v roce 1285. Najdete tu spoustu památek, velký květinový trh, obchody, kavárny i restaurace. Zajímavostí pro Vás může být fakt, že z tohoto města pochází slavná tanečnice Mata Hari. Ve městě se snoubí historie s moderní architekturou.
Odbočka na zkratku přes Prinses Margrietkanaal
Odbočka na zkratku přes Prinses Margrietkanaal Pokud se nechcete zastavit v národním parku, můžete si zde cestu zkrátit.
Přírodní rezervace Alde Feanen
Přírodní rezervace Alde Feanen Národní park zde byl vyhlášen v roce 2006 na ochranu více než 100 ptačích a 450 rostliných druhů. Plocha parku je něco málo přes 25 km2. Turistické informační centrum, restaurace i přístav jsou ve vesnici Eernewoude, na jezerech je množství přírodních vývazišť vhodných pro přenocování i pozorování přírody.
Plavební komory Schutsluis
Plavební komory Schutsluis Zdvojená plavební komora bývá zpravidla vždy otevřená a volně průjezdná, hladiny před ní i za ní jsou zde totiž ve stejné výšce, pokud ovšem nejsou zrovna povodně.
Město Grou
Město Grou Toto město s 5.737 obyvateli vás uvítá množstvím přístavů a veřejných kotvišť. Můžete se zde stavit na večeři, oběd či za nákupem. Na okolních jezerech je spousta přírodních vývazišť a míst pro nocování, koupání i chytání ryb.
Prinses Margrietkanaal
Prinses Margrietkanaal Hlavní vodní tepna Fríska s čilým lodním provozem. Kanál spojuje města Lemmer a Groningen a na délku měří 64,5 km. Při plavbě po kanálu buďte velmi opatrní, dávejte pozor na hustý provoz a velké nákladní lodě a dbejte plavebních znaků!
Odbočka na Johan Frisokanaal
Odbočka na Johan Frisokanaal V tomto místě odbočíme doprava a po Johan Frisokanaalu se vrátíme do Heegu, v němž jsme plavbu začínali.